Suluk Avukatlık Bürosu

Dr. Cahit Suluk tarafından 2001 yılında kurulmuş olup, alanında Türkiye’nin önde gelen avukatlık bürolarından biridir. Ana faaliyet konusu telif, marka, patent, faydalı model ve tasarım gibi fikri mülkiyet haklarıdır. Fikri mülkiyete bakan yönüyle medya, bilişim ve haksız rekabet hukuku konularında da faaliyet göstermektedir. Tescil sonrasında markalar bakımından, marka ve patent vekillerinden izleme (monitoring) hizmeti alınmalıdır. Zira gerek Türk Patent, gerekse yurt dışındaki patent ofisleri, marka tescilinde inceleme faaliyetini ya hiç yapmamakta ya da bu konuda çok esnek davranmaktadır.

  • Bunun için yapılması gereken iş fikri, bir senaryo haline getirilip notere beyanda bulunulmalıdır.
  • Ancak marka ve patent vekiliyle çalışmak size para, zaman ve ilgili sınai hakkınızı kazandırır.
  • Gerçekten de bazı tanınmış markalar 45 sınıfta koruma görür.
  • İşlemler seçilen ülkedeki yerleşik marka vekilleri aracılığıyla yapılabilmekte ve yaklaşık 1-3 yıl sürmektedir.

Böyle bir başvuruyu reddeden Türk Patent’in kararlarına karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde iptal davası açılarak tanınmışlık statüsü kazanılabilir. Telif hukukuyla kural olarak fikrin kendisi değil; fikrin ifade ediliş şekli korunur. Eğer bu beylik lafa inanmıyorsanız o zaman önce gidip buluşunuzu ya da tasarımınızı notere beyanda bulunun. Daha sonra bir patent ve marka vekiline başvurun. Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin kanun hazırlıklarında da bulunan Dr. Suluk’un on iki adet kitabı, kırk civarında makalesi ve dokuz tebliği yayımlandı.

Fikri Mülkiyet Hakları

Türk Patent, birebir aynı veya çok yakın marka başvurularını kendiliğinden reddediyor. Avrupa Birliğinin marka ve tasarım ofisi olan EUIPO ise, aynılık ve benzerlik incelemesini hiç yapmıyor; sadece itiraz üzerine bu incelemeyi yapıyor. Bu nedenle markasının sulanmasını istemeyen marka sahibi, muhakkak markasını izletmeli ve aynı veya benzer (karışıklığa yol 7slots açabilecek) başvurulara itiraz etmelidir. Aksi halde benzer markaları sicilden temizlemek için çok uzun ve maliyetli yargı süreçleri kendisini bekleyecektir. Yargı sürecini de ıskalayan bir marka sulanır ve artık bir süre sonra marka olmaktan çıkar. Yurt içinde yapacağınız marka, patent, faydalı model ve tasarım tescillerinde vekil tutma zorunluluğu yoktur.

Bu durumun sürdürülebilir olması için de farklı ve özgün ürün ve hizmet üretimi gerekir. Alıcının güvenini kazanan marka sahipleri de yüksek kar konforunu yaşar. Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Av. Doç. Dr. Cahit SULUK

Öncelikli hedefimiz, uyuşmazlıkların her seviyesinde stratejik adımların atılmasında ve alternatif çözüm yollarının belirlenmesinde müvekkillerimize en iyi hizmeti sunarak başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu çerçevede Büromuz, uzun yılların verdiği birikim ve tecrübeyle Fikri Mülkiyet Hukukunda uzmanlaşarak, müvekkillerine butik hizmet vermeyi misyon edinmiştir. Türkiye’de marka tescil işlemleri yaklaşık 8-10 ay sürmektedir. Bu sure marka başvurusunun Türk Patent’e sunulmasından (herhangi bir itiraz, red kararı ile karşılaşılmaması halinde) tescil belgesinin temin edilmesine kadar geçen dönemi kapsar..

Av. Faruk SULUK

İlgili işaret, bulunduğu sektörden ne kadar uzaklaşırsa o oranda ayırt edici kuvveti artar. Yabancı müvekkillerimizin de Türkiye’deki iş ve işlemlerini bizzat gerçekleştirmektedir. Önemli olan değişikliğin sayısı değil, genel etkisidir. Mevzuatta öngörülen etkiyi gösterecek şekilde bir değişikliğe gidilmediği sürece ihlal gerçekleşir. Sözgelimi, bir marka başkasının markasıyla karışıklığa yol açıyorsa ihlal vardır. Yine bir tasarım, daha önce tescilli başka bir tasarımla karşılaştırıldığında, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde farklılık oluşturmadığı sürece ihlal gerçekleşir.

Bu başvuru sistemi uyarınca tek bir başvuru ile AB üyesi tüm ülkelerde (28 adet) koruma talep edebilirsiniz. Patent hukukuyla sadece teknik sahaya ait buluşlar korunur. Sözgelimi, bir kilidin mekanizması patent mevzuatıyla korunur. Buna karşılık finans sektöründeki pazarlama yöntemi korunmaz. Yeni bir marka oluştururken, marka seçiminde oldukça titiz davranılmalıdır.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *